Enneaegne seemnepurse – korduma kippuvad küsimused

Kui pikka vahekorda enne seemnepurske toimumist peetakse “normaalseks”?

Normaalne penetratsiooniga vahekorra kestus varieerub sõltuvalt erinevates teguritest, mis erinevate inimeste (või paaride) puhul rolli mängivad. Meessoo kohta (hõlmavad nii ESP probleemiga kui tavalisi mehi) läbiviidud uuringutes, kus otsiti keskmist ajavahemikku penetratsiooni algusest seemnepurske toimumiseni, raporteerisid ESP probleemita mehed umbes 7 minuti pikkust perioodi, mis ulatus 20-25 minutini.

Vastavalt Rahvusvahelisele Seksuaalmeditsiini Seltsile (ISSM) toimub ESP probleemiga meestel seemnepurse alati või peaaegu alati 1 minuti jooksul peale tuppe sisenemist. Kuid tuleb märkida, et ESP probleem ei seisne vaid ajas: kontrollivõimetus seemnepurset tagasi hoida ning negatiivne mõju partnerlussuhetele on enneaegse seemnepurske defineerimisel võrdväärselt olulised tegurid.

Allikad: 1. Althof SE et al. J Sex Med. 2010;7(9):2947-2969.2. Broderick GA. J Sex Med 2006;3(4):295-302. 3. EAU Guidelines on ED and PE 2012. 4. McMahon CG et al. J Sex Med 2008;5:1590–1606. 5. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824.

Kui minu seemnepurse toimub iga kord või peaaegu iga kord vahekorras olles liiga kiiresti, kas see ongi siis ESP?

Kui seemnepurse ilmneb liiga kiiresti ja see sündroom on püsiv või krooniline (ilmnedes juba esimesest või peaaegu esimesest seksuaalsest kogemusest), siis on tõenäoliselt tegemist enneaegse seemnepurskega (ESP).

Kuid seemnepurske ajastus ei ole ainus kriteerium ESP diagnoosiks. Kinnitust peavad leidma ka mehe võimetus seemnepurset kontrollida ning negatiivne mõju seksuaalelule, mis tekitab soovimatuid tundeid nagu emotsionaalne häiritus. Igal juhul saab ainult arst ESP-d täpselt diagnoosida.

Allikad: 1. EAU Guidelines on ED and PE 2012. 2. McMahon CG et al. J Sex Med 2008;5:1590–1606. 3. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824.

Kas enneaegne seemnepurse on üks erektsioonihäire vormidest?

Enneaegset seemnepurset (ESP) aetakse sageli segamini erektsioonihäiretega (EH). Kuid tegelikkuses on need kaks hoopis erinevat asja. ESP puhul on erektsioon tavaline seisund, kuid seemnepurse toimub enne või 1-2 minuti jooksul peale tuppe sisenemist; ESP-d iseloomustatakse kui võimetust seemnepurset kontrollida või tagasi hoida ning see EH-st veelgi ulatuslikumalt esinev seisund ilmneb juba 50%-l juhtudest esimese seksuaalvahekorra vältel ja esineb pea kõikides täisealiste vanusegruppides.

Seevastu EH on püsiv suutmatus rahuldava seksuaalelamuse saamiseks/pakkumiseks ning piisava erektsiooni saavutamiseks ja hoidmiseks. Sellel ei ole midagi pistmist kontrolliga seemnepurske üle. EH on ulatuslikumalt esindatud kõrgemas eas vanusegruppides.

Veelgi enam, need kaks haigusseisundit võivad ka koos ilmneda: mehed, kellel on ESP, kinnitavad sagedamini ka EH esinemist. Kirjalikud uurimustööd ja ka kliinilised katsed on näidanud, et omandatud ESPga meestel võib sageli areneda ka EH. Normaalses protsessis seemnepurske järgselt peenis lõdveneb, kuid ESP-ga meestel toimub seemnepurse liiga kiiresti ja seetõttu võivad nad normaalse peenise lõtvuse erektsioonihäiretega segi ajada. Sooritusärevus mängib suurt tähtsust nii ESP kui ka EH probleemiga meeste seas ning see aitab mõlema sümptomi puhul probleemi süvenemisele veelgi kaasa.

Igal juhul on nii EH kui ESP puhul ainus õige lahendus otsida abi arstilt täpse ja korrektse diagnoosi saamiseks.

Allikad: 1. EAU Guidelines 2012. 2. Jannini EA, Lombardo F, Lenzi A. Int J Androl. 2005 Dec;28 Suppl 2:40-45. 3. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824. 4. Sotomayor M. J Sex Med 2005;2(2):110-114

Kas ESP võib ilmneda ka homoseksuaalses suhtes?

Enneaegne seemnepurse (ESP) on meestel esinev seksuaalhäire ja sellel ei ole mingit seost seksuaalse orientatsiooniga. Õieti on tõendeid selle kohta, et homoseksuaalsus ei muuda eriliselt ejakulatsioonihäirete kliinilist mustrit ning ESP esineb nii homoseksuaalsetes kui heteroseksuaalsetes suhetes.

Ejakulatsiooni ilmnemise aega mõõdetakse penetratsioonist ejakulatsiooni ajale tuginedes (ingl k IELT) – mistõttu homoseksuaalsed suhted katsete protokollis ei sisaldu – uuringud ESP kohta viidi tegelikkuses läbi vaid heteroseksuaalsetel paaridel.

Allikas: 1. Jern P, Santtila P, Johansson A et al. J Sex Marital Ther. 2010;36(4):303-312.

Kas ESP mõjutab minu suhteid partneriga?

Enneaegne seemnepurse (ESP) on meestel esinev seksuaalhäire ja sellel ei ole mingit seost seksuaalse orientatsiooniga. Õieti on tõendeid selle kohta, et homoseksuaalsus ei muuda eriti ejakulatsioonihäirete kliinilist mustrit ning ESP esineb nii homoseksuaalsetes kui heteroseksuaalsetes suhetes. Ejakulatsiooni ilmnemise aega mõõdetakse penetratsioonist ejakulatsiooni ajale tuginedes (ingl k IELT) – mistõttu homoseksuaalsed suhted katsete protokollis ei sisaldu – uuringud ESP kohta viidi tegelikkuses läbi vaid heteroseksuaalsetel paaridel. Seksuaaltervis ja rahuldatus on inimese üldises heaolus, elukvaliteedi mõjutajana ning heade partnerlussuhete alusena määrava tähtsusega. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ütleb, et “rahuldust pakkuv, turvaline ja nauditav suguelu” on inimese eksistentsis kesksel kohal.

Mitmed enneaegse seemnepurske (ESP) aspektid võivad paarile halvasti mõjuda. Mehe ebamugavustunne (nii füsioloogiline kui vaimne) kombineerituna partneri väiksema seksuaalse rahuldatusega võib kaasa tuua tõsiseid probleeme paarisuhetes nii seksuaalsel kui emotsionaalsel tasandil. Nii ESP probleemiga meestel kui ka nende partneritel viib kontrollivõimetus rahuldamatuseni, suhtes millegi-puudumise-tundeni ning kahjustatud intiimsuseni. Teisisõnu, ESP viib paarisuhte tasakaalust välja, põhjustades mittemõistmist ja ebamugavust.

Enneaegne seemnepurse mõjutab paari erineval viisil. On kahte põhilist tagajärgede gruppi: mõju seksuaalsele rahuldatusele ja psühholoogiale. Seksuaalsest vaatenurgast raporteeris 25% vastanutest, väites, et nende seksuaalne rahuldatus on madal või väga madal. Orgasmi ei saanud 52% ESP probleemiga meeste partneritest, võrreldes 21%-ga kontrollgrupi vastanutest. Seksuaalse erutatuse probleemi üle kurtis 75% ESP probleemiga meeste partneritest, samas kui kontrollgrupis oli see protsent vaid 20. Euroopas läbiviidud ESP vaatlusuurimustest koges vaid 53% ESP meeste sekspartneritest vahekorra ajal enamvähem regulaarseid orgasme, samas kui mitte ESP meeste partneritel oli sama protsent 84.

Psühholoogilisest perspektiivist vaadatuna tundsid enneaegse seemnepurskega patsientide partnerid oma partneritega ebamugavust, neist 50% kaebas emotsionaalse häirituse ja 32% partneritevaheliste probleemide üle.

Seetõttu peaksid partnerid ESP probleemi koos seljatama. Uuringud on näidanud, et paarid, kes suhtlevad mehe seksuaalhäire teemal avameelselt ja ausalt, leiavad kõige tõenäolisemalt ka tõhusaid lahendusi. Partner mängib ESP probleemiga meest toetades põhjapanevat rolli. Mees peab mõistma, et probleemi on võimalik lahendada üheskoos arstiga konsulteerides.

Allikad: 1. UN. The Right to Reproductive and Sexual Health. http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/women/womrepro.htm 2. Graziottin A. “Sessualità e fisiopatologia sessuale” in: Zanoio L, Barcellona E, Zacché G. (a cura di), Ginecologia e Ostetricia; Elsevier Masson, Milano 2007; pp:165-196 3. Graziottin A. Althof S. The Journal of Sexual Medicine 2011; 8 Suppl 4: 304-309.
📌 Enneaegse seemnepurskega pöördu arsti vastuvõtule Arstlikku Perenõuandlasse või Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliinikusse. Retseptiravimiga on võimalik vastupidavusaega (penetratsioonist kuni seemnepurskeni) pikendada kuni neli korda.
  1. Mis on enneaegne seemnepurse (ESP)
  2. Klassifikatsioon
  3. Enneaegse seemnepurske ravi ja lahendused
  4. Müüdid ja tegelikkus
  5. Korduma kippuvad küsimused